Quay về
Trang chủ

Mẫu giấy vận tải mới nhất


Kinh doanh vận tải cần rất nhiều các giấy tờ khác nhau.

Giấy tờ giúp hàng hoá được vận chuyển một cách an toàn cũng như tạo uy tín đối với các chủ hàng.

Giấy vận tải là một trong những loại giấy tờ cơ bản khi cần vận chuyển hàng hoá.

Cùng xem loại giấy này là gì? Viết giấy vận tải như thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi chuyến hàng sắp tới của mình nhé!

 

1. Giấy vận tải là gì?

Giấy vận tải là văn bản thể hiện các thông tin liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Giấy vận tải dùng để mang theo trong quá trình vận chuyển hàng hoá trên đường để các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý hành chính khi cần.

Theo khoản điểm d, khoản 2 điều 24 nghị 24/2016/NĐ-CP quy định:

Kinh doanh vận tải không có hoặc không mang theo giấy vận tải sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.000.0000 đồng.


 

 

2. Các nội dung chính của giấy vận tải

Cũng như các văn bản hành chính, vận tải khác, giấy vận tải hợp lệ cần có nội dung sau:

  • Tên đơn vị hoặc người thuê vận chuyển

  • Lộ trình vận chuyển ( điểm đi - điểm đến)

  • Số hợp đồng và ngày ký hợp đồng

  • Tên hàng, khối lượng vận chuyển

  • Dấu của đơn vị vận tải

 

3. Mẫu giấy vận tải

 

                                                                       

                                                                   GIẤY VẬN TẢI

                                                            Số: ……. Có giá trị đến…..

                                             Biển kiểm soát xe:……………………………….
 

      

1. Thông tin về đơn vị kinh doanh

2. Thông tin về người lái xe

Đơn vị vận tải:

Họ tên lái xe:

Địa chỉ:

Giấy phép lái xe số:

Số điện thoại liên hệ:

Số điện thoại liên hệ:

3. Thông tin về người thuê vận tải

(Dành cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa kê khai)

4. Thông tin về hợp đồng vận tải

(Dành cho đơn vị kinh doanh vận tải)

Tên người thuê vận chuyển:

Số hợp đồng:

Địa chỉ:

Ngày… tháng… năm……

5. Thông tin về chuyến đi

6. Thông tin về hàng hóa

Tuyến vận chuyển:

Tên hàng hóa:

Điểm xếp hàng:

Khối lượng hàng hóa:

Điểm giao hàng:

Thông tin khác:

Thời gian vận chuyển dự kiến:……….

 

Bắt đầu từ:………(giờ) 

đến………..(giờ)

 

Tổng số km dự kiến:

 

7. Thông tin về rơ moóc, sơ mi rơ moóc

 

Biển số rơ moóc, sơ mi rơ moóc

 

8. Phần dành cho người xếp, dỡ hàng hóa lên, xuống xe ghi

Thông tin về xếp hàng lên xe

– Xếp lần 1: Địa điểm:………………………

Khối lượng hàng:………….. thời gian:…

Xác nhận của người xếp hàng: ……………

 

– Xếp lần 2: Địa điểm:………………………

Khối lượng hàng:………….. thời gian:……

Xác nhận của người xếp hàng: ……………

Thông tin về dỡ hàng xuống xe

– Dỡ lần 1: Địa điểm:……………………….

Khối lượng hàng:……… thời gian:………..

Xác nhận của người dỡ hàng: ……………..

 

– Dỡ lần 2: Địa điểm:……………………….

Khối lượng hàng:……… thời gian:………

Xác nhận của người dỡ hàng: ……………

 

        

                                                                                                  …., ngày… tháng… năm……
                                                                                                            Đơn vị vận tải

                                                                                                 (ký tên, đóng dấu (nếu có))
 


 

Trên đây là mẫu giấy vận tải phổ biến, ngoài ra còn rất nhiều mẫu khác. Dù theo mẫu nào, hãy đảm bảo các nội dung mẫu giấy vận tải cần có ở trong phần 2 nhé!

Tham khảo một số mẫu biên bản vận tải khác:

Tìm hàng vận chuyển cho xe tải, đừng quên tải ngay App Tìm Hàng Nhanh

Nhanh tay tải App miễn phí tại:


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.